+972-54-9781297
top of page

את כבר לא לבד


בפנתרה, בהחלט תוכלי ליהנות רק מסביבת העבודה המטיבה, בסטייל הכי מחמיא לך ועם כל הפסיליטיז שחלל עבודה שיתופי מעניק. במחיר שתשלמי, תקבלי את כל מה שחללי עבודה אחרים יתנו לך. אבל! הבדל גדול בין פנתרה לאחרים: אנחנו הבנו שיש בחללי עבודה אלו, פוטנציאל עצום עבור מנויים, אשר יושב על צרכים שטרם קיבלו מענה בפורמט של הדור הנוכחי של חללי עבודה שיתופיים: השתייכות לקבוצה עם מכנה משותף משמעותי, חכמת הקבוצה עבור הפרט, סילוק תחושת הבדידות הנפשית והמקצועית אותה חולקים עצמאים רבים, צורך במסלול ומפת דרכים מקצועית כשאין בוס שקובע עבורי, מישהו שיכול להחזיק יחד איתי את משקל האחריות להצלחה וכשלון. בנוסף, מקום שעוקב אחרי ההתנהלות שלי כעצמאית, שמאבחן אותי, שמאפשר לי לצמצם את הפער בין אי ידיעה מה עלי לעשות - לתשובה החלטה וישום. מקום אחד, שבו אני יכולה להרחיב את יכולותיי דרך הרצאות, קורסים קונקרטיים לביזנס שלי ועד מפגשי השראה והעשרה עם מנטוריות ונשים שמגיעות מכל נקודה על מנעד המקצועות הקיימים וניסיון חיים. בפנתרה, נבנית בימים אלו, קבוצה בעלת מכנה משותף מוגדר ומדויק. בזמן אמת, נעודד היכרויות בין נשים, נחבר נשים לצורך קידומן, להשראה, להשגחה. יהיו לנו את האירועים שלנו, מפגשי נטוורק, מנטורינג אישי, מסיבות והופעות. מערכת דיגיטלית פנימית תגבה את הפעילויות והתקשורת שלנו. נתמרץ פנתרות דרך תגמולים על מעורבות. הכל בפנים. במחיר של חלל עבודה נטו. להצטרף לפנתרה, זה להצטרף לשבט עם השגחה והנהגה. אנחנו נייצר חוויה מלאה בתוכן, השראה. הכול כדי לגרום לך להצליח ולממש את חלומותייך.

#יזמיות #עסקיםנשיים #מקצועניות #בעלותעסק #בעלתעסק #יזמת #סטארטאפיסטית #מנהלת #לאלבד #קידוםעסק #צמיחהעסקית #מנטורינג #יעוץעסקי #פיתוחעסקי #עצמאית #נטוורקינג #מנטוריות #מנהיגותנשית #קשריםעסקיים #עסקינשים #מועדוןלנשים #נשיםיחד #יעוץעסקילנשים #השראה #מודליםלהשראה #נשיםתקרתהזכוכית #חללעבודהלנשים #קמפוסלניהולמעשי #הצלחהעסקית #כשלון #הפחדמכשלון #פחדמכשלון #התפתחותמקצועיתלנשים #חוכמתנשים #קשייםשלעצמאי #סביבתעבודה #משרדים #חללעבודה #לאונגעסקי #לאונגלנשים #מועדוןסגור #מועדוןחברות #פניםמולפנים #מפגשיםאישיים #להגשיםחלום #סיפוקבעבודה #מסיבותלנשיםבעסקים #מפגשיםלנשיםבעסקים #ארועיםלנשותעסקים #קורסיםלניהולמעשי #מועדוןברלנשיםמקצועניות #קהילתנשים #קהילהסגורה #קהילהלנשיםבעסקים #קהילהלמקצועניות #קרירהנשית #קריירהנשית #קרייריהמגשגשגת #חוויהבעבודה #לפרוץאתתקרתהזכוכית

43 צפיות0 תגובות
bottom of page